Biuro księgowe i rachunkowe

usługi księgoweNa rynku usług księgowych jesteśmy obecni już od 15 lat. Fachowość i doświadczenie - w księgowości to największe atuty.

Pełna księgowość

pelna_ksiegowosc_warszawaDla naszych klientów prowadzimy pełne księgi rachunkowe. Zarządzający mają dostęp do pełnego raportowania.

Obsługa spółek

obsługa spółekSpecjalizujemy się w obsłudze średnich i dużych podmiotów gospodarczych działających w formie spółki prawa handlowego.
Usługi księgowe
Księgowość i rachunkowość w zakresie podstawowym
 • Prowadzenie ksiąg handlowych lub ksiąg przychodów i rozchodów lub ryczałtów
 • Kadry i płace
 • Księgowość i rachunkowość komputerowa
 • Zakładowe Plany Kont
 • Instrukcje Obiegu dokumentów Przedsiębiorstwa
 • Bilanse
 • Okresowe Raportowanie
 • Sprawozdawczość (obowiązkowa i wewnętrzna)
Zaawansowana księgowość, rachunkowość i finanse
 • Finanse, księgowość i rachunkowość świadczone w standardach międzynarodowych ( MSR )
 • Finanse, księgowość i rachunkowość w GAAP ( także MSR ) - w tym US GAAP I GAAP właściwych dla krajów europejskich)
 • Finanse, księgowość i rachunkowość w technologii business to business (usługi finansowe i księgowe oparte o księgowość zarządczą, zaawansowany raporting i budgeting, w tym oczywiście w standardach ( MSR i GAAP ))
 • Finanse księgowość i rachunkowość w standardzie Biuro Bez Papierów (także w MSR i GAAP)
Usługi księgowe

Podstawowy zakres obsługi finansowo - księgowej jaki proponujemy naszym Partnerom obejmuje zwykle:

 • Sporządzenie Zakładowego Planu Kont wraz z instrukcją (jako podstawowego dokumentu pozwalającego na formalne rozpoczęcie prowadzenia Ksiąg Handlowych) - w przypadku prowadzenia ksiąg handlowych 
 • Sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów Przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie pełnej bieżącej obsługi finansowo - księgowej, a w szczególności:
  • Prowadzenie ksiąg handlowych lub księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i Zus ( w tym sporządzanie list płac pracowników),
  • Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, Sądu Gospodarczego i Narodowego Banku Polskiego (dotyczy w szczególności Spółek z udziałem kapitału zagranicznego),
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych F01 i F02 dla instytucji leasingowych banków itp.
  • Reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)·Sporządzanie bilansów na zamknięcie roku obrachunkowego.
Dwa Warianty organizacyjne współpracy

Uprzejmie informujemy, że możliwe są dwa organizacyjne warianty powyższej obsługi.

Wariant 1

Konsultacje i doradztwo (kilka, kilkanaście razy w miesiącu - w zależności od potrzeb), odbiór dokumentów źródłowych z biura firmy Partnera natomiast obróbka (przy użyciu sprzętu i oprogramowania należącego do Eurotax'u) i przechowywanie dokumentów w biurze Eurotax'u (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, Eurotax ma prawo na podstawie licencji Ministerstwa Finansów do przechowywania ksiąg rachunkowych swoich Klientów).

Wariant 2

Cała obsługa prowadzona jest przez Eurotax w siedzibie Partnera przy użyciu jego oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz biurowego.

W obydwu w/w przypadkach:

 • Bieżącą obsługę Partnera prowadzi jedna w pełni kompetentna osoba, pracownik Eurotax'u (bądź jeden zespół osób - jeżeli jest taka potrzeba) co ma zapewnić rzetelność obsługi i indywidualne (nie bezosobowe) traktowanie spraw Klienta
 • Eurotax może reprezentować Partnera wobec Urzędów i załatwiać w nich wszelkie sprawy bieżące
 • Konsulting (i inne usługi księgowe dodatkowe) prowadzony jest przez wysokiej klasy specjalistów
 • Usługi fakturowane są fakturą VAT 
 Proponujemy konkurencyjne ceny przy bardzo wysokim standardzie świadczonych usług.