Biuro księgowe i rachunkowe

usługi księgoweNa rynku usług księgowych jesteśmy obecni już od 15 lat. Fachowość i doświadczenie - w księgowości to największe atuty.

Pełna księgowość

pelna_ksiegowosc_warszawaDla naszych klientów prowadzimy pełne księgi rachunkowe. Zarządzający mają dostęp do pełnego raportowania.

Obsługa spółek

obsługa spółekSpecjalizujemy się w obsłudze średnich i dużych podmiotów gospodarczych działających w formie spółki prawa handlowego.
Usługi dodatkowe

Eurotax oferuje swoim Partnerom szeroki wachlarz zaawansowanych usług finansowo - księgowych znanych zarówno z Gospodarki Klasycznej jak i tzw. Nowej Gospodarki (New Economy) - włącznie z prowadzeniem księgowości zarządczej z pełnym raportowaniem (w tym w Internecie).

W zakresie dodatkowej, zaawansowanej obsługi znajdują się:

 • Wdrożenia księgowości komputerowej, polegające na uruchomieniu i obsłudze programów finansowo - księgowych zintegrowanych z programami obsługującymi sprzedaż i gospodarkę magazynową Firmy (działających także w sieci)
 • Szkolenia pracowników księgowości, działu sprzedaży i magazynu w zakresie pozwalającym na samodzielną pracę w systemie księgowości i sprzedaży komputerowej w Firmie Partnera
 • Badanie bilansów przez Biegłych Rewidentów
 • Biznes konsulting
 • Doradztwo prawne, w tym reprezentowanie Klienta w Sądzie Gospodarczym przez Radcę Prawnego oraz pomoc prawna przy ściąganiu zobowiązań z nierzetelnych płatników i przy konstruowaniu umów handlowych
 • Opracowywanie wzorów (pod względem merytorycznym) raportów finansowych dla kierownictwa i udziałowców przedsiębiorstwa (w tym do konsolidacji)
 • Okresowe raportowanie.
Usługi Finansowe

Zakres usług finansowych jakie oferuje Eurotax obejmuje:

 • Przygotowywanie business planów
 • Przygotowywanie dokumentów kredytowych
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla banków
 • Zaawansowany raporting finansowy
Konsulting

Zakres usług konsultingowych oferowanych przez Eurotax obejmuje:

 • Konsultacje z zakresu standardów międzynarodowych w rachunkowości
 • Konsultacje dotyczące wykorzystania technologii business to business w księgowości zarządczej
 • Sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Projektowanie Zakładowych Planów Kont pod kątem zaawansowanej sprawozdawczości wewnętrznej przy jednoczesnym spełnieniu wymogów sprawozdawczości formalnej
 • Projektowanie i optymalizacja raportów wewnętrznych (w tym skonsolidowanych) z punktu widzenia ich funkcji wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Budgeting (także systemy budżetowania i kontroli wykonania budżetu w business to business) 
 • Biznes konsulting
 • Doradztwo i organizowanie nowych firm.