Biuro księgowe i rachunkowe

usługi księgoweNa rynku usług księgowych jesteśmy obecni już od 15 lat. Fachowość i doświadczenie - w księgowości to największe atuty.

Pełna księgowość

pelna_ksiegowosc_warszawaDla naszych klientów prowadzimy pełne księgi rachunkowe. Zarządzający mają dostęp do pełnego raportowania.

Obsługa spółek

obsługa spółekSpecjalizujemy się w obsłudze średnich i dużych podmiotów gospodarczych działających w formie spółki prawa handlowego.
Pełna księgowość spółek

Nasze usługi obejmują usługi prowadzenia pełnej księgowości, a w szczególności:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych lub księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i Zus ( w tym sporządzanie list płac pracowników),
  • Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, Sądu Gospodarczego i Narodowego Banku Polskiego (dotyczy w szczególności Spółek z udziałem kapitału zagranicznego),
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych F01 i F02 dla instytucji leasingowych banków itp.,
  • Reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach),
  • Sporządzanie bilansów na zamknięcie roku obrachunkowego.

Przeczytaj więcej o naszych usługach księgowych.