Biuro księgowe i rachunkowe

usługi księgoweNa rynku usług księgowych jesteśmy obecni już od 15 lat. Fachowość i doświadczenie - w księgowości to największe atuty.

Pełna księgowość

pelna_ksiegowosc_warszawaDla naszych klientów prowadzimy pełne księgi rachunkowe. Zarządzający mają dostęp do pełnego raportowania.

Obsługa spółek

obsługa spółekSpecjalizujemy się w obsłudze średnich i dużych podmiotów gospodarczych działających w formie spółki prawa handlowego.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
MSR - informacja 

International Accounting Standards (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - MSR) opracowywane przez IASC (Internatinal Accounting Standards Comeete) są najpopularniejszym międzynarodowym standardem przygotowywania sprawozdań finansowych. Pomimo, że IAS nie są formalnie obowiązujące z punktu widzenia narodowych przepisów (standardów) rachunkowości, to odgrywają one niezwykle ważną rolę w biznesie międzynarodowym i we współpracy pomiędzy firmami, bankami i inwestorami z różnych regionów świata. IAS są wspólnym światowym językiem księgowych i finansistów, dzięki któremu są oni w stanie ocenić sytuację finansową firmy, niezależnie jakie rodzime standardy rachunkowości są dla niej obowiązujące.

Sprawozdania według IAS sporządza się z reguły na podstawie zwykłych (obowiązujących w danym kraju) sprawozdań finansowych i zapisów księgowych poprzez wprowadzenie odpowiednich korekt dostosowujących zasady rachunkowości stosowane przez firmę do standardów międzynarodowych oraz odpowiednie dostosowanie formatów oraz sposobów sporządzania sprawozdania finansowego.

Z uwagi na rozwijającą się w ostatnich latach współpracę polskich firm z instytucjami i firmami zagranicznymi oraz międzynarodowymi, możliwość sporządzania sprawozdań finansowych według standardów międzynarodowych - MSR stała się pilną potrzebą dla dużej ilości polskich firm.

MSR - zastosowanie

Sprawozdania finansowe według MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości) są z reguły wymagane w następujących przypadkach:

  • Ubiegania się o kredyt w zagranicznej instytucji finansowej (lub polskiej instytucji posiadającej zagranicznych udziałowców)
  • Okresowego raportowania sytuacji finansowej w przypadku posiadania zobowiązań wobec instytucji finansowych
  • Przygotowywania emisji akcji lub obligacji dla inwestorów zagranicznych
  • Przygotowywania sprzedaży firmy inwestorowi zagranicznemu
  • Wykonywania analiz przedprywatyzacyjnychOkresowego raportowania dla zagranicznych akcjonariuszy i udziałowców

 

Oferta

Eurotax dysponuje doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie doradztwa przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Oferujemy Państwu:

  • Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSR - za ostatni okres obrotowy i za lata ubiegłe
  • Ocenę sprawozdań finansowych przygotowanych przez Państwa w zakresie zgodności ze standardami międzynarodowymi
  • Doradztwo w zakresie dostosowania wewnętrznych procedur księgowych w celu umożliwienia prowadzenia ewidencji ułatwiającej sporządzanie sprawozdań MSR
  • Analizę sprawozdań finansowych przygotowywanych według MSR przez Państwa spółki zależne działające w innych krajach
  • Pomoc przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań.